Wat is een klinisch psycholoog / psychotherapeut / psychiater?

Klinisch Psycholoog

De psychologie is een breed veld, met veel specialismen. In wezen is de psychologie de wetenschap van gedrag en geestelijke of innerlijke processen. Binnen dit veld van de psychologie zijn de klinisch psychologen gespecialiseerd in het domein van de geestelijke gezondheid. De belangrijkste opdrachten van de klinisch psycholoog zijn de eerste opvang van patiënten (intake, diagnostiek en indicatiestelling), crisisinterventie en psychosociale begeleiding.

De titel ‘psycholoog’ is beschermd. Iemand mag zich alleen psycholoog noemen als hij/zij een academische studie in de psychologie heeft afgerond én daarna de erkenning heeft aangevraagd (en verkregen) bij de Psychologencommissie. De psychologencommissie is de Belgische overheidsinstantie die de titel van psycholoog reguleert via een erkenningsprocedure.

Psychotherapie

Klinisch psychologen kunnen naast hun vijfjarige academische opleiding nog een aanvullende psychotherapie opleiding volgen. Hiermee verwerven ze uitgebreide kennis omtrent therapeutische interventies en methodieken om psychische klachten te kaderen en aan te pakken.

De term ‘psychotherapeut’ is niet beschermd, wat betekent dat iedereen zich psychotherapeut kan noemen. Op deze website zullen de klinisch psychologen aangeven of ze een aanvullende psychotherapeutische opleiding hebben gevolgd.

Psychiater

Een psychiater is een arts die zich na een studie geneeskunde heeft gespecialiseerd in de psychiatrie. De opleiding tot psychiater is alleen toegankelijk voor artsen. Psychiaters zijn bevoegd om diagnostisch werk te doen. Ze zijn bovendien opgeleid om medicatie voor te schrijven en het medicatieproces samen met de patiënt op te volgen. Sommige psychiaters hebben ook een psychotherapeutische opleiding vervolmaakt waardoor ze het mandaat hebben om therapeutisch werk te verrichten.

De titel “psychiater” is beschermd.