De doelstelling van de PAC

DOELSTELLINGEN VAN DE KRING

De doelstellingen van onze kring zijn zowel gericht op cliënten als op collega klinisch psychologen.


Voor de cliënt:
1. het vergroten van de toegankelijkheid van de klinisch psycholoog
Via de website, via sociale media en door onze zichtbaarheid continu te vergroten, willen we onze toegankelijkheid blijven vergroten. Cliënten kunnen via deze website rechtstreeks contact nemen met een psycholoog naar keuze. Er is geen tussenpersoon.
2. het in kaart brengen van het vakgebied van de klinisch psycholoog
Elke psycholoog die lid is van de PAC krijgt een plek op deze website. Ieder kan zijn expertise aangeven en zijn doelgroep. Zo kunnen we de diversiteit onder de psychologen tonen.
3. een interdisciplinaire samenwerking met de zorgactoren binnen en buiten onze regio.
Heel wat van de klinisch psychologen werken samen met andere disciplines om een zo breed mogelijke zorg aan te bieden aan de cliënten.     

Voor de klinisch psycholoog:
1. een forum bieden tot het vergroten van uw netwerk
We bieden verschillende mogelijkheden aan om je netwerk te vergroten. Er staan regelmatig events op de agenda. Deze events zijn gericht op het vergroten van je netwerk en zijn vaak gelinkt aan een thema. Houd onze agenda in de gaten!
Daarnaast bieden we de mogelijkheid aan de leden om deel te nemen aan intervisiegroepen. 
2. het verdedigen van uw belangen op regionaal niveau 
Drie leden van de PAC zijn tevens bestuurslid van de Eerstelijnszones in Antwerpen. Binnen de eerstelijnszones worden de klinisch psychologen erkend en actief betrokken bij de eerstelijnszorg binnen Antwerpen (zowel in het Centrum alsook in Zuid en Oost). 
3. een professionele samenwerking, intra-disciplinair en interdisciplinair
We zijn betrokken bij verschillende projecten die het interdisciplinaire als belangrijke peiler heeft. Houd onze projecten in de gaten!

Heb je interesse om lid te worden?
Heb je vragen over de werking van de PAC?
Mail ons dan (bestuur@psychologenkring-antwerpencentrum.be). De mails worden gelezen door onze voorzitter, Yannic van Gils.