HOME

WELKOM BIJ DE PSYCHOLOGENKRING ANTWERPEN CENTRUM (PAC)

2020 en 2021 waren moeilijke jaren die ons als psychologen en als mens uitdaagden. We konden weinig events organiseren maar achter de schermen zijn we druk bezig gebleven.

* We nemen deel aan de vergaderingen in verband met de uitrol van de conventie financiering van de psychologische zorg in de eerste lijn.

* Zodra het toegelaten is organiseren we weer boeiende en gezellige events.

* Binnenkort krijgt deze website een grondige update.

* We zijn bereikbaar via info@psychologenkring-antwerpencentrum.be en via facebook en linkedIn

LIDMAATSCHAP PAC

Lidmaatschap van de PAC is inbegrepen in het lidgeld van de VVKP.
Voor meer informatie hierover kan je surfen naar de link.
VVKP deelt je in bij een psychologenkring op basis van de postcode van je vestigingsadres/woonadres en dus niet op basis van je werkadres. Indien je dit wil wijzigen meld je dit via mail aan de VVKP en aan PAC tegelijkertijd.

Ter voorbeeld:
Ik woon buiten de regio van PAC maar wil me bij hen aansluiten i.f.v. mijn werkplek.
Ik woon in de regio van PAC en werd dus bij deze kring ingedeeld, maar wil me bij een andere psychologenkring aansluiten i.f.v. mijn werkplek.

Voor de niet-VVKP leden bedraagt het lidgeld 150 euro, over te schrijven op rek nr. BE06 7360 4064 8522 met de vermelding ‘lidgeld 2021’.

COVID-19

We trachten de recente ontwikkelingen in verband met het Corona virus (COVID-19) zo goed mogelijk op te volgen.


VACCINATIE
Je kunt op de volgende websites nog informatie vinden: www.laatjevaccineren.be en www.eerstelijnszone.be