Zorgnetwerk

Vlaanderen werd in 2003 onderverdeeld in verschillende zorgregio’s. Het doel van de zorgregio’s is vooral om de eerstelijnszorg te organiseren, te structureren en kenbaar te maken.

Hoewel de zorg georganiseerd is op basis van regio’s (zorgregio’s), is de patiënt vrij om zijn eigen zorg te bepalen. Dit wil zeggen dat de patiënt autonoom zijn/ haar zorgverleners kiest en dus niet gebonden is aan zijn/ haar zorgregio.

De meerwaarde van de zorgregio’s is :

  • Meer professionalisering
  • Profilering en erkenning van de discipline
  • Positionering binnen 1ste (generalisten, zoals de huisarts), 2de lijn (gespecialiseerde zorgverleners, zoals cardiologen,…) en 3de lijn (zoals ziekenhuizen)
  • Herkenbaarheid
  • Vlottere netwerking
  • Sensibiliseringsplatform
  • Interdisciplinaire samenwerking
  • Verbeterde bereikbaarheid
  • Het kunnen detecteren/signaleren van lokale behoeften
  • Het (samen) kunnen oplossen van noden en behoeften