Missie en visie

Vanuit het KB78 wordt er aan alle autonome zorgberoepen gevraagd om zich te groeperen. De Klinisch Psychologen zijn één van die autonome zorgberoepen die zich gegroepeerd hebben aan de hand van kringen, psychologenkringen.

We zijn ervan overtuigd dat we via het vormen van de kring de uitdagingen die op ons afkomen als zorgberoep beter kunnen dragen. Verder hopen we met onze kring beter te kunnen afstemmen op de noden van onze zorgregio.

De primaire doelstellingen van onze kring zijn:

Zorg voor de patiënt

  • vergroten van de toegankelijkheid binnen onze zorgregio
  • het in kaart brengen van het werkgebied van de klinisch psycholoog
  • doorverwijzen naar andere discipline

Zorg voor de klinisch psycholoog:

  • een forum bieden tot het vergroten van uw netwerk
  • verdedigen van de belangen van de klinisch psycholoog op regionaal niveau
  • een professionele samenwerking met collega’s (zorgoverleg, intervisies,…)

Zorg voor interdisciplinariteit:

  • een brug vormen naar een betere interdisciplinaire samenwerking
  • een aanspreekpunt zijn voor andere disciplines in de geestelijke gezondheidszorg
  • een kruispunt zijn tussen klinisch psychologen, patiënten en andere zorgberoepen