Intervisie groepen

INTERVISIEGROEPEN

INTERVISIEGROEP ROND TRAUMA

We willen ruimte bieden om stil te staan bij concrete casussen en bij thema’s die verbonden zijn met het werken met deze doelgroep. Daarbij willen we ook interessante literatuur en vorming uitwisselen. De intervisiegroep zal bestaan uit maximaal 7 deelnemers die zich willen engageren om elke 6 weken bijeen te komen (uitgezonderd juli-augustus). Om tot een vruchtbaar overleg te komen vragen we wel dat je een psychotherapie- en/of trauma- opleiding achter de rug hebt. De intervisiegroep staat open voor deelnemers van elke stroming binnen de psychotherapie.

De start van de intervisiegroep voorzien we in januari 2020. Concrete data zullen in overleg met alle deelnemers opgesteld worden. We voorzien twee casussen per bijeenkomst te bespreken. Verdere concrete modaliteiten worden voorafgaand aan de start van de intervisiegroep voorgelegd.

Complex trauma, vroegkinderlijke trauma, is een thematiek die ons diep kan raken. In onze intervisiegroep willen we dan ook veiligheid, vertrouwen en wederzijds respect centraal stellen.

Ben je geïnteresseerd of wil je overleggen of deze intervisiegroep iets voor jou is? Stuur een mail naar sigrid_vandepitte@yahoo.com en ik bel je terug.

ALGEMENE INTERVISIEGROEP

Maximaal 7 deelnemers die zich willen engageren om elke 6 weken bijeen te komen.
informeren hiervoor kan bij: yannicvangils@hotmail.be

Interesse om zelf een intervisiegroep op te richten? 
mail naar bestuur@psychologenkring-antwerpencentrum.be