HOME

WELKOM BIJ DE PSYCHOLOGENKRING ANTWERPEN CENTRUM (PAC)

2020 was een moeilijk jaar dat ons als psychologen en als mens uitdaagde. De PAC deed haar best om samen met de andere partners van de Eerstelijnszones van ons werkingsgebied om psychologische hulp bereikbaar en beschikbaar te houden. We kijken er met de Raad van Bestuur naar uit om, zodra het kan, jullie weer in levenden lijve te ontmoeten. Dan komen we uit ons kot met een paar toffe netwerkevents waar we op hebben zitten broeden. Ondertussen blijven we via mail en sociale media (facebook & linkedIn) bereikbaar voor jullie.


LIDMAATSCHAP PAC

Lidmaatschap van de PAC is inbegrepen in het lidgeld van de VVKP.
Voor meer informatie hierover kan je surfen naar de link.
VVKP deelt je in bij een psychologenkring op basis van de postcode van je vestigingsadres/woonadres en dus niet op basis van je praktijkadres. Indien je dit wil wijzigen meld je dit via mail aan de VVKP en aan PAC tegelijkertijd.

Ter voorbeeld:
Ik woon buiten de regio van PAC maar wil me bij hen aansluiten i.f.v. mijn werkplek
Ik woon in de regio van PAC en werd dus bij deze kring ingedeeld, maar wil me bij een andere psychologenkring aansluiten i.f.v. mijn werkplek.

Voor de niet-VVKP leden bedraagt het lidgeld 150 euro, over te schrijven op rek nr. BE06 7360 4064 8522 met de vermelding ‘lidgeld 2021’.

COVID-19

We trachten de recente ontwikkelingen in verband met het Corona virus (COVID-19) zo goed mogelijk op te volgen.


VACCINATIE
De Eerstelijnszone Antwerpen-Centrum (ELZA-Centrum) coördineert de vaccinatie van de psychologen.
De lijst voor prioritaire vaccinatie als zorgprofessional is geoptimaliseerd. Velen stonden automatisch op deze lijst via hun visum. Als psychologenkring fungeerden we als liaison voor  klinisch psychologen. We konden toch heel wat collega’s verder helpen. De lijst werd afgesloten op 17 maart ’21. Tegen eind maart zullen de laatste hun uitnodiging krijgen. De PAC zal dus geen vragen meer kunnen beantwoorden over de vaccinatie. Je kunt op de volgende websites nog informatie vinden: www.laatjevaccineren.be en www.eerstelijnszone.be

Stad Antwerpen organiseert samen met de eerstelijnszones ook maandelijks een infosessie voor zorgprofessionals met update over corona en vaccinatiestrategie. Op die manier bent uzelf goed op de hoogte en kan u cliënten de juiste informatie verschaffen.
Volgende sessies zijn op 30/3, 27/4, 25/5 en 29/60.
U contacteert Maaike Van den Broeck (dienst gezondheid Stad Antwerpen) via Maaike.vandenbroeck@antwerpen.be als u zich wil inschrijven.


VOOR CLIËNTEN
Bent u op zoek naar een psycholoog omdat u klachten heeft naar aanleiding van de Corona situatie dan kunt u via onderstaande knop onze aanmeldingsformulier invullen.
Uw gegevens komen terecht bij het bestuur van de Psychologenkring Antwerpen Centrum. Het bestuur zal zo snel mogelijk beschikbare collega’s doorgeven die u zelf kunt contacteren. Deze collega’s hebben beloofd dat ze heel snel een afspraak kunnen en zullen geven.
U kunt gerust zijn dat we niets anders met uw gegevens zullen doen en dat we er zeer vertrouwelijk ermee zullen omgaan.

AANMELDINGSFORMULIER PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING